16. CÔNG THỨC CÔNG BINH

Cuộc thi giữa các đơn vị công binh. Mỗi đội gồm 18 người (01 trưởng đoàn, 01 đội trưởng (team chief); 01 lãnh đạo đội (team leader); 02 người lái xe đào hào; 02 người lái xe mở đường; 02 người lái xe công binh chiến đấu; 02 người lái xe bọc thép chở quân đổ bộ hạng trung; 02 trưởng nhóm; 02 nhân viên bảo dưỡng; 03 nhân viên chi viện).

Khoa mục thi đấu (04): 1. Đào hào chống tăng, mở đường bằng xe MDK; 2. Lấp hào bằng xe đặc chủng BAT; 3. rà phá mìn, vượt vật cản bằng xe IMR; 4. Sư dụng xe bọc thép chở quân đổ bộ hạng trung vẫn chuyển trang bị vượt vật cản nước.
Trang bị: Xe đào hào MDK; xe mở đường BAT; xe công binh chiến đấu IMR; xe bọc thép chở quân đổ bộ hạng trung PTS.

* Thời gian: 22-28/8/2021.

* Địa điểm thi đấu: Thao trường “Hồ Andreevskoe”, Tyumen.

* Quốc gia tham dự cuộc thi: 4 nước – Nga, Belarus, Ai Cập, Uzbekistan.

* Kết quả:

+ Nhất: Nga

+ Nhì: Uzbekistan

+ Ba: Belarus

+ Tư: Ai Cập

Xem thêm  06. ĐỔ BỘ ĐƯỜNG BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *