Bảng lương quân đội theo nghị quyết 27 thay đổi ra sao?

Bảng lương quân đội theo nghị quyết 27 đã được duyệt và thông qua, nếu bạn có người nhà làm trong ngành quân đội thì nên cập nhật bảng lương mới nhất. Armygames sẽ giúp bạn cập nhật thông tin quan trọng này ngay trong bài viết dưới đây.

Bảng lương quân đội hiện hành

Sáng ngày 10/11/2023 Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 với đa số phiếu tán hành. Cụ thể, Quốc hội quyết nghị từ ngày 1/7/2024 sẽc hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Có 5 bảng lương được xây dựng, cụ thể:

 • 1 bảng lương chức vụ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương cho đến cấp xã.
 • 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức cũng như nghề nghiệp viên chức. Bảng lương này áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; theo đó mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương.
 • 1 bảng lương dành cho các sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (phân theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).
 • 1 bảng lương dành cho quân nhân chuyên nghiệp quân đội, chuyên môn kỹ thuật công an.
 • 1 bảng lương dành cho các công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì Chính phủ sẽ trình lên Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 kể từ ngày 01/7/2024. Chính vì thế, hiện nay vẫn chưa có dự thảo hoặc văn bản chính thức thông báo về bảng lương mới của sĩ quan quân đội.

Bảng lương quân đội hiện hành
Bảng lương quân đội hiện hành

Bảng lương quân đội theo nghị quyết 27 – NQ/TW được cải cách thế nào?

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 bảng lương mới sẽ có rất nhiều cải cách, cụ thể như:

 • Tiến hành bãi bỏ mức lương cơ sở cũng như hệ số lương hiện nay, đồng thời sẽ xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.
 • Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động dựa trên quy định của Bộ luật Lao động (hay hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành và phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp). Bảng lương công chức, viên chức sẽ không áp dụng đối với các đối tượng này.
 • Xác định mức tiền lương thấp nhất của các công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của những người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1). Mức lương này không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.
 • Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương chi tiết trong hệ thống bảng lương. Qua đó từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực Nhà nước.
 • Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên cũng như nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp theo quy định của bảng lương mới.
Xem thêm  Army Games 2022: Lịch thi đấu của Đội tuyển xe tăng Việt Nam

Trong tất cả điều ấy, điểm mới nổi bật trong cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 chính là:

 • Thứ nhất, lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng như lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ bao gồm: Lương cơ bản (khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (khoảng 30% tổng quỹ lương). Bên cạnh đó còn có bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương năm và không bao gồm phụ cấp).
 • Thứ hai, hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh cũng như chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành. Bên cạnh đó thì còn chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm sẽ không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.
 • Thứ ba, xác định vai trò của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương. Qua đó, người đứng đầu được sử dụng kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm với mục đích thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như quyết định mức chi trả thu nhập tương xứng với nhiệm vụ được giao.
Bảng lương quân đội theo nghị quyết 27 - NQ/TW được cải cách thế nào?
Bảng lương quân đội theo nghị quyết 27 – NQ/TW được cải cách thế nào?

Phụ cấp lương quân đội theo nghị quyết 27 ra sao?

Theo quy định tại tiết 3.1 tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì có một số loại phụ cấp sẽ bị bãi bỏ, cụ thể như sau:

 • Phụ cấp thâm niên nghề (trừ bỏ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức).
 • Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (lý do là các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ).
 • Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, phụ cấp công vụ (lý do là đã đưa vào trong mức lương cơ bản).
 • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (lý do là đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).
Phụ cấp lương quân đội theo nghị quyết 27 ra sao?
Phụ cấp lương quân đội theo nghị quyết 27 ra sao?

Kết luận

Bạn nên tìm hiểu trước bảng lương quân đội theo nghị quyết 27 để có sự chuẩn bị trước cho việc thay đổi lương thưởng trong thời gian tới. Tất cả các khoản lương thưởng hay phụ cấp đều đã được ghi rõ trong nghị quyết, bạn cần đọc kĩ. 

Xem thêm  ĐỘI NGA TỰ TIN NÓI RẰNG HỌ "CHÍNH XÁC VÀ BÌNH TĨNH" Ở CHẶNG THỨ HAI CỦA CUỘC THI XẠ THỦ BẮN TỈA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *