Sơ đồ tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam chính xác chi tiết

Sơ đồ tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đã được quy định rõ ràng trong Luật Quốc phòng năm 2018. Bài viết dưới đây từ armygames sẽ giúp bạn nắm rõ hơn sơ đồ, các cơ quan quan trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sơ lược về Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội nhân dân Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Quân đội nhân dân bao gồm lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Trong đó lực lượng thường trực được chia ra thành Bộ đội chủ lực và Bộ đội địa phương. Hiện nay 22/12 chính là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân, cũng như ngày hội quốc phòng toàn dân.

Quân đội nhân dân Việt Nam chính là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, mang bản chất của giai cấp công nhân, mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Đây là một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì mục tiêu độc lập dân tộc cũng như chủ nghĩa xã hội.

Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân đã được quy định rõ tại khoản 2 Điều 25 Luật Quốc phòng năm 2018. Có thể kể đến một vài chức năng nổi bật của Quân đội nhân dân Việt nam như chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, lao động sản xuất…

Sơ lược về Quân đội nhân dân Việt Nam
Sơ lược về Quân đội nhân dân Việt Nam

Sơ đồ tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong Luật Quốc phòng năm 2018 đã ghi rõ sơ đồ tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm các cơ quan quan trọng như: 

Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng chính là đơn vị thuộc Chính phủ, do Bộ trưởng đứng đầu, có chức năng lãnh đạo, chỉ huy, quản lý cao nhất của toàn quân. Bộ Quốc phòng là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ  về việc quản lý nhà nước về quốc phòng. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng cụ thể như sau:

 • Tham gia tham mưu, giúp việc Hội đồng Quốc phòng và An ninh
 • Chủ trì, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về biên giới quốc gia. Đồng thời Bộ Quốc phòng phải duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở các khu vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển và vùng trời của đất nước.
 • Chủ trì, phối hợp cùng Bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương trong việc lập, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án về quốc phòng, đồng thời trình cấp có thẩm quyền quyết định.
 • Xây dựng, quản lý, chỉ huy Quân đội nhân dân cũng như Dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn Bộ, ngành trung ương cũng như địa phương thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đồng thời phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ và công tác quốc phòng.
 • Tổ chức Bộ Quốc phòng hiện nay bao gồm các cơ quan như Văn phòng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần. Bên cạnh đó là các cơ quan như Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Tình báo Quốc phòng cùng với một số cơ quan, đơn vị trực thuộc khác.
Xem thêm  Quân đội nhân dân Việt Nam gồm lực lượng nào, nhiệm vụ gì?

Bộ Tổng tham mưu

Bộ Tổng tham mưu chính là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, đồng thời thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng. Bộ Tổng tham mưu sẽ tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của quân đội cũng như dân quân tự vệ đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.

Tổng Tham mưu trưởng – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ là người sẽ thay thế Bộ trưởng Bộ quốc phòng điều hành tất cả hoạt động của Bộ Quốc phòng khi Bộ trưởng vắng mặt.

Bộ Tổng tham mưu
Bộ Tổng tham mưu

Tổng cục Chính trị

Tổng cục Chính trị chính là cơ quan chỉ đạo và tiến hành công tác Đảng, công tác Chính trị trong quân đội. Tổng cục Chính trị sẽ chịu trách nhiệm về công tác cán bộ cũng như tuyên huấn, tổ chức Đảng, công tác dân vận, an ninh quân đội. Tổng cục Chính trị là cơ quan quản lý hành chính đối với các hệ thống Tòa án quân sự, Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Các Tổng cục và Cục trực thuộc

 • Tổng cục Hậu cần: Đây là cơ quan đầu ngành về hậu cần của Quân đội nhân dân. Chức năng của cơ quan này là tham mưu, chỉ đạo, tổ chức đảm bảo vật chất cũng như sinh hoạt, quân y, vận tải cho quân đội. Một số cơ quan trực thuộc của Tổng cục Hậu cần là Văn phòng Tổng cục, Thanh tra Tổng cục, Phòng Tài chính, Cục Hậu cần, Cục Doanh trại,…
 • Tổng cục Kỹ thuật: Đây là cơ quan đầu ngành kỹ thuật của Quân đội nhân dân. Chức năng của Tổng cục Kỹ thuật là tham mưu, bảo đảm kỹ thuật cho quân đội, chịu trách nhiệm về bảo đảm kỹ thuật cho quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng. Một số cơ quan trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật là Văn phòng Tổng cục, Thanh tra Tổng cục, Phòng Điều tra hình sự, Phòng Kinh tế,…
 • Tổng cục Công nghiệp quốc phòng: Đây là cơ quan chịu trách nhiệm về sản xuất vũ khí, trang thiết bị quân dụng cho quân đội cũng như dân quân tự vệ. Tổng cục này sẽ có các vị trí như Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Chính ủy,  Phó Chính ủy, các cục chức năng,… Một số cơ quan trực thuộc Tổng cục là Phòng Tài chính, Phòng Vật tư, Phòng Kinh tế, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần,…
 • Tổng cục Tình báo quốc phòng: Đây là cơ quan tình báo chuyên trách chiến lược của Đảng, Nhà nước Việt nam, là cơ quan tình báo chuyên trách quân sự của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Có thể kể đến một số cơ quan trực thuộc như Phòng Tài chính, Phòng Khoa học quân sự, Phòng Điều tra hình sự, Phòng Kinh tế,…
 • Cục Đối ngoại: Đây là cơ quan quản lý nhà nước về đối ngoại quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • Cục Cảnh sát biển: Đây là lực lượng chuyên trách của Nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn. Đồng thời cơ quan này bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Nhà nước Việt Nam cũng như các điều ước quốc tế có liên quan.
Tìm hiểu sơ đồ tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam
Tìm hiểu sơ đồ tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng kết

Qua sơ đồ tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam trên đây bạn có thể nắm được các cơ quan quan trọng trong bộ máy. Đây là những kiến thức cơ bản bạn cần tìm hiểu khi muốn biết về bộ máy chính trị Việt Nam. 

Xem thêm  ĐỘI NGA TỰ TIN NÓI RẰNG HỌ "CHÍNH XÁC VÀ BÌNH TĨNH" Ở CHẶNG THỨ HAI CỦA CUỘC THI XẠ THỦ BẮN TỈA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *