Công tác cứu hộ – cứu nạn

Cứu hộ, cứu nạn trong thiên tai là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang. Xác định rõ nhiệm vụ này, những năm qua Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xác định rõ đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của quân đội. Từ đó, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ), ứng phó kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra.

QUÂN ĐỘI PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT TRONG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Quân đội luôn chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với các loại hình sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; duy trì nghiêm chế độ ứng trực các cấp 24/24 giờ, nắm chắc tình hình, cơ động lực lượng, phương tiện để ứng phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chủ động xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch ứng phó thảm họa động đất, sóng thần và vỡ đê, đập, hồ chứa nước. Phối hợp với cơ quan chức năng của các bộ, ngành có liên quan triển khai nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng chương trình quốc gia về ứng dụng và huy động nguồn lực khoa học, công nghệ trong ứng phó động đất, sóng thần…
Xem thêm  Đối ngoại Quốc phòng
Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ, ngày đêm bám sát thực địa, các trận bão lũ để hỗ trợ đồng bào, cứu hộ người dân bị nạn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, trong đó có những cán bộ cao cấp đã hy sinh quên mình vì sự an toàn của nhân dân; nhiều nghĩa cử cao đẹp hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng bị ngập lụt khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, góp phần giảm thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Chỉ tính riêng năm 2020, trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn quân đội đã điều động 364.262 lượt người (132.849 lượt bộ đội, 231.413 lượt dân quân tự vệ) và 12.945 lượt phương tiện, tham gia cứu hộ, cứu nạn hiệu quả 1.411 vụ, cứu được 1.770 người và 55 phương tiện. Kêu gọi, thông báo cho 3.110.095 người/656.709 phương tiện nắm được thông tin của bão; di dời 201.236 hộ dân đến nơi an toàn; vận chuyển 178,5 tấn nhu yếu phẩm, 13.823m3 nước sạch đến khu vực bị hạn hán; khắc phục, sửa chữa 60.030 ngôi nhà; gặt 146ha lúa… Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 5570/QĐ-BQP ngày 27/12/2014 của Bộ Quốc phòng về phê duyệt Đề án thành lập các đội tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai của Bộ Quốc phòng, Quân đội ta đang tập trung huấn luyện cho 5 đội (Đội Cứu sập thuộc Bộ tư lệnh Công binh, Đội Khắc phục hậu quả về môi trường thuộc Bộ tư lệnh Hóa học, Đội Quân y cứu trợ thảm họa thuộc Cục Quân y, Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đội tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển thuộc Bộ tư lệnh Hải quân), sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu trợ thảm họa khu vực và quốc tế.
Xem thêm  Sách trắng Quốc phòng Việt Nam
Thực hiện tốt công tác huấn luyện, hội thao, diễn tập theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát tình hình địa bàn, vùng, miền, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy và khả năng cơ động xử lý các tình huống trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác tìm kiếm cứu nạn trong toàn quân và ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở các bộ, ngành, địa phương, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối. Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, “vì nhân dân quên mình”, mỗi khi sự cố, thiên tai xảy ra, quân đội ta luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, được Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Nguồn: Cục Cứu hộ – cứu nạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *